Tietosuojaseloste

Tämä on Present-Rakenne Oy:n (Y-tunnus: 2701618-4) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste, jossa kerrotaan Present-Rakenne Oy:n (jäljempänä ”Present-Rakenne” tai ”Yhtiö”) asiakas- ja markkinointirekisteriin kerättävien tietojen käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Henkilötietoja koskevissa asioissa voitte olla yhteydessä:

Tapani Pakanen
Present-Rakenne Oy
Kantolantie 145
91100 Ii
tapani.pakanen@pr-rakenne.fi

Present-Rakenne ei ole katsonut tarpeelliseksi nimetä erillistä tietosuojavastaavaa.

Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Yhtiö kerää tietoja Present-Rakenne Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteriin. Asiakasrekisteriin voidaan kerätä tietoja Yhtiön asiakkaista ja markkinointirekisteriin Yhtiön potentiaalisten asiakkaiden ja näiden edustajien henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

Henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla Present-Rakenteen ja asiakkaan välinen sopimukseen perustuva asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Present-Rakenne kerää ja käsittelee henkilötietoja hoitaakseen asiakassuhteitaan ja edistääkseen Present-Rakenne Oy:n myyntiä. Käsittelyn tarkoituksena saattaa olla myös Yhtiön liiketoiminnan ylläpito ja kehittäminen sekä sen markkinointi- ja mainonta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena voi olla myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttäminen.

Käsiteltävät tiedot

Present-Rakenne kerää kustakin rekisteröidystä ainoastaan tarpeellisia tietoja. Yhtiö kerää rekisteröidyistä seuraavia tietoja: Asiakasrekisterin tiedot kerätään suoraan asiakkaalta itseltään. Asiakkaalta kerätään seuraavat tiedot:

- nimi
- henkilötunnus
- osoite
- puhelin
- sähköposti

Markkinointirekisterin tiedot kerätään asiakkailta sekä paperisten arvontalipukkeiden välityksellä myynti- ja esittelytapahtumissa. Markkinointirekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

- nimi
- osoite
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero

Emme luovuta tietoja asiakas- tai markkinointirekisteristä kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellisen ajan.

Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Verkkosivuston evästeet ja seuranta

Prrakenne.fi-verkkosivuston kävijäliikennettä saatetaan seurata evästeiden avulla Google Analytics -ohjelmaa (Google Inc) apuna käyttäen. Internetselaimesi saattaa tällöin lähettää esimerkiksi IP-osoitteesi ja käyttämäsi verkkosivun osoitteen automaattisesti Googlelle. Yhtiö saattaa tällöin saada käyttöönsä vain anonyymia tietoa, joten se ei saa tietoa käyttäjän IP-osoitteesta, eikä se voi siten tunnistaa käyttäjää. Google Analyticsin avulla Yhtiö saa käyttöönsä tärkeää verkkosivuston käyttäjädataa, joiden avulla se näkee muun muassa kävijämäärät, sivustovierailun keston, yksittäiset sivut, joilla käyttäjä kulloinkin vierailee sekä tiedon siitä, onko käyttäjä vieraillut aiemmin Yhtiön verkkosivustolla. Näiden tietojen avulla Yhtiö kehittää ja optimoi sivustonsa palvelemaan käyttäjiään entistä paremmin. Voit estää Google Analyticsia keräämästä tietoja sinusta. Lisätietoa estämisestä saat Googlen verkkosivustolla. Prrakenne.fi-sivusto saattaa sisältää sisältönsä jakamisen helpottamiseksi myös sosiaalisen median (Facebook, Twitter, Instagram) palveluita heidän evästeineen. Käyttäjällä on aina mahdollisuus estää evästeiden kerääminen tai poistaa sekä hallinnoida evästeitä selaimen tai mobiililaitteen asetuksien avulla.

Tietoturva, henkilötietoihin pääsy ja henkilötietojen salaus

Tietoturva on Present-Rakenteelle tärkeää. Käyttäjien henkilötietoihin on pääsy vain hyvin tarkasti rajatuilla henkilöillä ja tämä varmistetaan käyttöoikeuksilla. Henkilötietoihin pääsyn edellytyksenä on aina kirjautuminen henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttäen. Kaikkia henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietokoneilla, joilla henkilötietoja käsitellään, on käytössä Windows Defender Antivirus - ohjelma tietojen turvallisuuden varmistamiseksi. Myynti- ja esittelytapahtumissa markkinointirekisteriä varten kerättävien, henkilötietoja sisältävien paperisten arvontalipukkeiden sisältämät tiedot siirretään viipymättä tapahtuman jälkeen tietokoneelle Excel-tiedostoon, jonka jälkeen arvontalipukkeet tuhotaan erityistä huolellisuutta ja tietoturvaa noudattaen. Kaikki paperi- tai muussa ei-sähköisessä muodossa mahdollisesti olevat henkilötiedot säilytetään aina lukituissa tiloissa, lukituissa kaapeissa, eikä niihin ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä. Kaikki henkilötiedot tuhotaan erityistä huolellisuutta ja tietoturvaa noudattaen.

Rekisteröidyn oikeudet

Halutessasi voit tarkistaa joko rekisteriimme tallennetut tietosi tai tiedon siitä, ettei rekisteristämme löydy sinua koskevia tietoja. Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista. Nämä oikeudet toteutat lähettämällä tätä koskevan allekirjoittamasi (tai muulla vastaavalla tavalla vahvennetun) pyynnön tämän tietosuojaselosteen alussa mainittuun osoitteeseen joko postitse tai sähköpostitse. Rekisteröitynä voit myös vaatia rekisterissämme mahdollisesti olevan, tarpeettoman, virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisua, täydennystä tai poistoa. Halutessasi voit tehdä tätä koskevan vaatimuksen tämän tietosuojaselosteen alussa mainittuun osoitteeseen joko postitse tai sähköpostitse. Kerrothan samalla nimesi, yhteystietosi ja vaatimasi muutokset, jotta voimme tarvittaessa kysyä lisätietoja tai muuten ottaa yhteyttä asiaan liittyen. Sinulla on myös oikeus kieltää tietojesi käsittely tai niiden luovuttaminen etämyyntiä, suoramainontaa tai -markkinointia varten yllämainittujen Yhtiön tietosuoja-asioita koskevien osoitteiden avulla.